หลังจากผ่าตัดดามเหล็กที่ขา ควรรีบเดินเลยไหม

 

รวม รีวิว คนไข้

ขาหัก ต้นขาหัก หน้าแข้งหัก

จำนวน 37 ราย

 …………………………..

#1

คนไข้รายที่ 1 

#ต้นขาหัก  #ผ่าตัดใส่เหล็ก #39ปี

คนไข้ อายุ 39 ปี กระดูกขาหัก 3 ท่อน กระดูกไม่ติดมา 2 เดือน ทานเพียง 1 เดือน กระดูกสมานติด เรียบร้อยแล้ว 

 

…………………………..

#2

คนไข้รายที่ 2 

#ขาหัก  #ผ่าตัดใส่เหล็ก  #21ปี 

 คนไข้ อายุ 21 ปี กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก กระดูกไม่ติดมา 5 เดือน ทานเพียง 1 เดือน กระดูกสมานติดกัน คุณหมอยกเลิกการผ่าตัด

กระดูกหัก2

…………………………..

#3

คนไข้รายที่ 3 

#ขาหัก  #ใส่เฝือก  #38ปี 

คนไข้ อายุ 38 ปี กระดูกขาหน้าแข้ง หัก 2 ท่อน ไม่ได้ดามเหล็ก ทานไปเพียง 16 วัน กระดูกติด 15%  ใส่เฝือก ไม่ถึง 2 เดือน หมอนัดถอดเฝือกออก

กระดูกหัก3

 

…………………………..

#8

คนไข้รายที่ 8

#ข้อเท้าหัก  #ขาหัก  #ใส่เฝือก  #72ปี  #ยกเลิกผ่าตัด

คนไข้ อายุ 72 ปี กระดูกข้อเท้าหัก ไม่อยากผ่าตัด ทานดุสิตตา ไป 16 วัน ไม่มีอาการเจ็บที่กระดูก เริ่มเดินได้ คุณหมอ ยกเลิก การผ่าตัด 

https://www.dusitta.com/brokenfoot72olds/

 

 

…………………………..

#501

คนไข้รายที่ 501

#กระดูกน่องหัก Fibula #ใส่เฝือก#19 ปี #นักกีฬา

นักกีฬาฟุตบอล ขาหัก ใส่เฝือก ทาน 1 เดือน กระดูกติด

 

 

#14

คนไข้รายที่ 14 

ขาหัก (หน้าแข้ง) ผ่าตัดใส่เหล็ก กดอ่านรายละเอียด >> คนไข้ชาย อายุ 37 ปี กระดูกขาหัก กระดูกไม่ติดมา 4 เดือน ทานไปเพียง 10 วัน อาการปวดลดลง

 

…………………………..

#15

คนไข้รายที่ 15 

ต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่าน>>  คนไข้หญิง อายุ 21 ปี กระดูกต้นขาหัก ทานได้ 1 เดือน กระดูกติด 40 % อาการงอขาไม่ได้ ก็สามารถงอได้ดี 

 

…………………………..

#18

คนไข้รายที่ 18 

ขาหัก (หน้าแข้ง) ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่าน >> คนไข้ อายุ 38 ปี  กระดูกน่อง หัก 6 จุด  กระดูกไม่ติดมา 3 เดือน ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กระดูกติด  

 

…………………………..

#31

คนไข้รายที่ 31

ต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก  กดอ่าน>>คนไข้ชาย อายุ 41 ปี กระดูกต้นขาหัก ผ่าตัด ดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง 1 เดือนกระดูกติด กระดูกสมาน

 

…………………………..

#33

คนไข้รายที่ 33 

ต้นขาหัก 3 ท่อน ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่าน >> คนไข้หญิง กระดูกขาหัก 3 ท่อน กระดูกไม่ติด ทานไปเพียง 1 เดือนกระดูกติด

 

…………………………..

#34

คนไข้รายที่ 34  

ขาหัก (หน้าแข้ง) ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่าน >>คนไข้หญิง อายุ 21 ปี ขาหัก หน้าแข้งหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไป 1 เดือน กระดูกติด คุณหมอให้เดินได้ปกติเลย  

 

…………………………..

#42

คนไข้รายที่ 42 

ต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่าน >> คนไข้ชาย  กระดูกขาหัก 5 เดือน กระดูกไม่ติด ทานดุสิตตา 1 เดือน กระดูกติด ยกเลิกผ่าตัด 

 

 

…………………………..

#63

คนไข้รายที่ 63

ขาหัก ส่วนน่อง ใส่เฝือก >>> กดอ่านรายละเอียด   ทานเพียง 1 ขวด กระดูกสมานติดดี เร็วมากๆ กลับมาเดินได้ 90 % ไม่ต้องผ่าตัด   

 

…………………………..

#67

คนไข้รายที่ 67 

สะโพกหัก ต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก  >>กดอ่านรายละเอียด คนไข้ ชาย สะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก มา 4 เดือน กระดูกไม่ติด ทานต่อเนื่อง 1 เดือนกระดูกสมานติด เดินได้ 

 

 

 

…………………………..

#70

คนไข้รายที่ 70

ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก 6 เดือน >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้ ชาย 34 ปี ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก 6 เดือน กระดูกไม่ติด ทานดุสิตตา 28 วันกระดูกสมานติด หมอเริ่ม สั่งทิ้งไม้ให้เดินเอง  

 

 

…………………………..

#72

คนไข้รายที่ 72 

กระดูกต้นขาหัก ดามเหล็ก >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้หญิง 44 ปี กระดูกไม่สมานติดมา 7 เดือน ทานต่อเนื่อง ยกเลิกผ่าตัดรอบ 2  

 

 

…………………………..

#75

คนไข้รายที่ 75 

กระดูกข้อเท้าแตกร้าว >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ อายุ 70 ปี ลื่นล้ม กระดูกข้อเท้าแตกร้าว ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กระดูกสมานติด ไม่ได้ผ่าตัด

 

…………………………..

#80

คนไข้รายที่ 80

กระดูกขาหัก ใส่เฝือก  >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้ ชาย ขาหัก 2 จุด ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กระดูกสมานติด  

 

…………………………..

#81

คนไข้รายที่ 81

กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก  >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้หญิง กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก และ หักหลายจุด ทานต่อเนื่อง เดินได้ใน 1 เดือนครึ่ง 

 

…………………………..

#84

คนไข้รายที่ 84

กระดูกขาหัก 2 จุด ผ่าตัดดามเหล็ก >>> กดอ่านรายละเอียด  กระดูกขาหัก หลายจุด ผ่าตัดดามเหล็ก (เป็นเนื้องอกกระดูก) ทานต่อเนื่อง กระดูกติดเร็ว

 

…………………………..

#85

คนไข้รายที่ 85

กระดูกขาหัก 3 ครั้ง ผ่าตัดดามเหล็ก >>> กดอ่านรายละเอียด กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ครั้งที่ 3 ทานต่อเนื่อง กระดูกสมานติดเร็ว  

 

…………………………..

#96

คนไข้รายที่ 96

กระดูกต้นขาหัก 3 ท่อน ไม่ได้ผ่าตัด กดอ่านรายละเอียด  >> คนไข้ 81 ปี ขาหัก 3 ท่อน ไม่ได้ผ่าตัด ทานต่อเนื่อง คนไข้ สามารถ ลุกนั่งได้ ไม่บ่นปวด  

 

…………………………..

#99

คนไข้รายที่ 99

กระดูกต้นขาหัก ใส่เฝือก   กดอ่านรายละเอียด  >>>  คนไข้ชาย อายุ 18 ปี กระดูกต้นขา หักมา 2 เดือน หลังทานไป 10 วัน กระดูกสมานติด หมอสั่งให้เดินได้  

 

…………………………..

#100

คนไข้รายที่ 100

กระดูกต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก   กดอ่านรายละเอียด  >>>  คนไข้ชาย อายุ 19 ปี กระดูกต้นขา หัก  ผ่าตัดดามเหล็ก รอบที่ 2 หลังทานไป 4 วัน มีกระดูกใหม่สร้างแล้ว   

 

 

 

…………………………..

#101

คนไข้รายที่ 101

กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก   กดอ่านรายละเอียด  >>>  คนไข้ ชาย อายุ 27 ปี ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไปเดือนกว่ากระดูกสมานติดไวมาก  

 

…………………………..

#102

คนไข้รายที่ 102

กระดูกขาหัก แขนหัก เชิงกรานหัก ผ่าตัดดามเหล็ก   กดอ่านรายละเอียด  >>> 102.คนไข้ชาย อายุ 40 ปี ขาหัก กระดูกเชิงกรานหัก แขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไป 1 ขวด อาการดีขึ้นอาการปวดเบาบางลง ซื้อทานเพิ่ม ขวดที่สอง 

 

 

…………………………..

#104

คนไข้รายที่ 104

กระดูกขา ร้าว   กดอ่านรายละเอียด  >>> 104.คนไข้หญิง กระดูกน่อง ขาร้าว ทานไปเพียง 1 ขวด ดีขึ้น สั่งทานเพิ่ม

 

…………………………..

#105

คนไข้รายที่ 105

กระดูก ต้นขาหัก ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด  >>>105.คนไข้ชาย กระดูกต้นขาหัก ใส่เฝือก ทานเพียง 1 ขวด ขาเริ่มมีแรง ขยับได้ สั่งทานเพิ่ม  

 

…………………………..

#108

คนไข้รายที่ 108

กระดูก เท้าเคลื่อน ใส่เฝือก   กดอ่านรายละเอียด  >>>108.คนไข้หญิง 34 ปี กระดูกข้อเท้าเคลื่อน ทาน 1 เดือน อาการดีขึ้นมาก

 

…………………………..

#109

คนไข้รายที่ 109 (อายุ 94 ปี)

กระดูก ต้นขาหัก ไม่ผ่าตัด   กดอ่านรายละเอียด  >>>109.คนไข้หญิง อายุ 94 ปี ต้นขาหัก ไม่ผ่าตัด ทานต่อเนื่อง 20 วัน กระดูกสร้างใหม่เยอะมาก 

 

 

 

…………………………..

#111

คนไข้รายที่ 111

กระดูก ขาหัก ไม่ผ่าตัด   กดอ่านรายละเอียด  >>>111.คนไข้กระดูก ขาหัก ทานไป กระดูกเชื่อมติดเร็ว กลับมาเดินได้ปกติ ไม่ต้องผ่าตัด   

 

…………………………..

#117

คนไข้รายที่ 117

กระดูกขาหัก ใส่เฝือก อายุ 7 ขวบ   กดอ่านรายละเอียด  >>>117.คนไข้ อายุ 7 ขวบ ขาหัก ใส่เฝือก กระดูกไม่ติด ทาน 1 ขวด เอกซเรย์ มีกระดูกใหม่สร้างขึ้นมา   

#210

คนไข้รายที่ 210

คนไข้หญิง กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก อายุ 20 ปี   กดอ่านรายละเอียด  >>>220.คนไข้หญิง กระดูกหัก ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็​ก 3 เดือน อายุ 20 ปี ทานเพียง 30 วัน กระดูกสมานติดดี

 

กระดูกหัก

 

 

#140

คนไข้รายที่ 140 

กระดูก ขา แตก  กดอ่านรายละเอียด >>> คนไข้ หญิง อายุ 58 ปี ล้ม กระดูกขาแตก รอผ่าตัด ทานดุสิตตา ยกเลิกผ่าตัด Update15.01.63

02.01.63 คนไข้ หญิง อายุ 58 ปี ล้ม กระดูกขาแตก รอผ่าตัด
07.01.63 คนไข้เริ่มทานดุสิตตา
15.01.63 คนไข้ กระดูกสมานติดดีขึ้น ยกเลิกผ่าตัด

 

 

#141

คนไข้รายที่ 141

กระดูก หน้าแข้งหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ชาย 51 ปี    กดอ่านรายละเอียด >>>คนไข้ชาย อายุ 51 ปี หน้าแข้งหัก 2 ท่อน ผ่าตัดดามเหล็ก ทานดุสิตตา9 วัน กระดูกสมานติด  

#Case2002 Update12.01.63

25.11.62 คนไข้ชาย อายุ 51 ปี หน้าแข้งหัก 2 ท่อน ผ่าตัดดามเหล็ก
04.01.63 เริ่มทานดุสิตตา
12.01.63 แจ้งว่า ทานไป 9 วัน เอกซเรย์ และกระดูกเริ่มติด คุณหมอ ให้ ลงน้ำหนักได้ 50 เปอร์เซ็นต์

 

#142

คนไข้รายที่ 142

กระดูก หน้าแข้งหัก ผ่าตัดดามเหล็ก   กดอ่านรายละเอียด >>> คนไข้ชาย อายุ 23 ปี กระดูกหน้าแข้ง (น่อง) แตก ผ่าตัดดามเหล็กมาแล้ว 5 เดือน กระดูกยังไม่สมานติด ทานดุสิตตา กระดูกสมานติด เร็ว  Update 29.12.62

#Case2003 Update29.12.62

16.11.62 คนไข้ชาย อายุ 23 ปี กระดูกหน้าแข้ง (น่อง) แตก ผ่าตัดดามเหล็กมาแล้ว 5 เดือน กระดูกยังไม่สมานติด

19.11.62 เริ่มทานดุสิตตา

29.12.62 คนไข้ แจ้งว่า คุณหมอให้เริ่มเดินได้เลย โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ
และ ส่งฟิล์มเอกซเรย์มาให้ดู มีกระดูกใหม่สร้างมาเติมจุดที่หัก มากขึ้น

 

#146

คนไข้รายที่ 146

กระดูก ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก    กดอ่านรายละเอียด >>>  คนไข้ ชาย อายุ 46 ปี กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก กระดูกไม่ติดมา 3 ทานดุสิตตา กระดูกสมานติด เร็ว  Update 01.03.63

 

กดอ่าน ผลตอบรับ คนไข้รายอื่นๆ เพิ่มเติม