104.คนไข้หญิง กระดูกน่อง ขาร้าว ทานไปเพียง 1 ขวด ดีขึ้น สั่งทานเพิ่ม

20.5.62 คนไข้ทักมา ขอซื้อ 1 ขวด เนื่องจากว่า ที่ผ่านมา กระดูกขา ส่วนน่องร้าว มา 1 เดือน 20 วันแล้ว กระดูกยังไม่ดีขึ้น มีการร้าวเพิ่ม

07.6.62  ไปเอกซเรย์ ผลตรวจดีขึ้น เลยขอซื้อทานเพิ่ม 1 ขวด