เคส คนไข้หญิง กระดูกขาหัก 3 ท่อน กระดูกไม่ติด ทานไปเพียง 1 เดือนกระดูกติด

14.02.61  คนไข้ ขาหัก 3 ท่อน 06.03.61 ไปเอกซเรย์​กระดูกยังไม่ติด 08.03.61 ติดต่อมาเพื่อ ขอซื้อ กระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา เพื่อให้กระดูกติดเร็ว 10.03.61  เริ่มทาน ดุสิตตา ต่อเนื่อง 40 วัน 12.05.61 เริ่มเดินได้แล้ว กระดูกติดแล้ว (ติดตั้งแต่เดือน 04.2561)