101.คนไข้ ชาย อายุ 27 ปี ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไปเดือนกว่ากระดูกสมานติดไวมาก

23.05.2562 คนไข้ แจ้งมาว่า กระดูกสมานติดไวมาก ทานไปเพียง เดือนกว่าเอง ดีใจมาก