100.คนไข้ชาย อายุ 19 ปี กระดูกต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก รอบ 2 ทานไป 4 วัน กระดูกสมานติด

  29.04.2562   คนไข้กระดูกต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก รอบที่ 2 เนื่องจากรอบแรก เหล็กหัก  20.05.2562   คนไข้ติดต่อมา ของซื้อ ดุสิตตา ชุด 1  เดือน  26.05.2562   คนไข้แจ้งมาว่า ยาดีมากเลยครับ  ทานไปเพียง 4 วัน ไปเอกซเรย์ กระดูกเริ่มสร้างแล้ว   

จุดเริ่มต้น ของ บทสนทนา

 

 

 

 

 

 

 

 ปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122