รวม รีวิว คนไข้ กระดูก นิ้วมือ หัก แตก ร้าว

คนไข้รายที่ 151. 

นิ้วเท้าหัก เท้าหัก ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด >>  151.คนไข้ หญิง กระดูกเท้าหัก ทานไปเพียง 8 วัน กระดูกติด  รวมเวลาเข้าเฝือกเพียง 17 วัน  !!!  Update ล่าสุด 15.12.2564

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คนไข้รายที่ 154 

นิ้วเท้าหัก เท้าหัก ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด >> 154.คนไข้หญิง นิ้วเท้าหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือนกระดูกสมานติดเร็ว

 

 

คนไข้รายที่ 7 

นิ้วเท้าหัก เท้าหัก ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด >>  คนไข้ อายุ 26 ปี กระดูกเท้าหัก ทานไปเพียง 10 วัน กระดูกติด  รวมเวลาเข้าเฝือกเพียง 19 วัน  !!!  Update ล่าสุด 26.02.2561

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

คนไข้รายที่ 13

นิ้วมือหัก นิ้วมือแตก ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด >> คนไข้หญิง อายุ 41 ปี กระดูกนิ้วมือหัก แตก  ทานไปเพียง 3 วัน ดีขึ้น อาการปวดลดลง ทานครบ 1 เดือน กระดูกนิ้วติดกันเรียบร้อยแล้ว . update 23.05.2561

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

คนไข้รายที่ 73 

กระดูกฝ่าเท้าหัก กระดูกส่วนนิ้วก้อยหัก >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้หญิง กระดูกฝ่าเท้าหัก นิ้วเท้าก้อยหัก ทานต่อเนื่องไป 25 วันกระดูกสมานติด (จากไม่ติดมา 2 เดือน)  Update  05.11.2561

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

คนไข้รายที่ 116

กระดูกนิ้วโป้งมือหัก ใส่เฝือก   กดอ่านรายละเอียด  >>> 116.คนไข้ชาย กระดูกนิ้วโป้งมือ หัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กระดูกสมานติดเร็ว   Update 20.08.2562 

กดอ่าน ผลตอบรับ คนไข้รายอื่นๆ เพิ่มเติม  

 

 

 

 

 

 ปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122