รวม รีวิว คนไข้ กระดูก นิ้วมือ หัก แตก ร้าว

คนไข้รายที่ 151. 

นิ้วเท้าหัก เท้าหัก ใส่เฝือก  คนไข้ หญิง กระดูกเท้าหัก ทานไปเพียง 8 วัน กระดูกติด  รวมเวลาเข้าเฝือกเพียง 17 วัน  !!!  

กดอ่านรายละเอียด >>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คนไข้รายที่ 154 

นิ้วเท้าหัก เท้าหัก ใส่เฝือก  คนไข้หญิง นิ้วเท้าหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือนกระดูกสมานติดเร็ว

กดอ่านรายละเอียด >>

 

 

คนไข้รายที่ 7 

นิ้วเท้าหัก เท้าหัก ใส่เฝือก  คนไข้ อายุ 26 ปี กระดูกเท้าหัก ทานไปเพียง 10 วัน กระดูกติด  รวมเวลาเข้าเฝือกเพียง 19 วัน  !!! 

กดอ่านรายละเอียด >>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

คนไข้รายที่ 237.  29.06.2565

237 คนไข้นิ้วเท้าร้าว ทาน 30 วัน กระดูกติด ใส่เฝือก หญิง 42 ปี

กดอ่านรายละเอียด >>

 

คนไข้รายที่ 422.  10.05.2566

422. คนไข้นิ้วเท้าร้าว ทาน 30 วัน กระดูกติด ใส่เฝือก หญิง 53 ปี

กดอ่านรายละเอียด >>

 

คนไข้รายที่ 13

นิ้วมือหัก นิ้วมือแตก ใส่เฝือก คนไข้หญิง อายุ 41 ปี กระดูกนิ้วมือหัก แตก  ทานไปเพียง 3 วัน ดีขึ้น อาการปวดลดลง ทานครบ 1 เดือน กระดูกนิ้วติดกันเรียบร้อยแล้ว . 

กดอ่านรายละเอียด >> 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

คนไข้รายที่ 73 

กระดูกฝ่าเท้าหัก กระดูกส่วนนิ้วก้อยหัก  คนไข้หญิง กระดูกฝ่าเท้าหัก นิ้วเท้าก้อยหัก ทานต่อเนื่องไป 25 วันกระดูกสมานติด (จากไม่ติดมา 2 เดือน 

กดอ่านรายละเอียด >>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

คนไข้รายที่ 116

กระดูกนิ้วโป้งมือหัก ใส่เฝือก    116.คนไข้ชาย กระดูกนิ้วโป้งมือ หัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กระดูกสมานติดเร็ว

กดอ่านรายละเอียด  >>

กดอ่าน ผลตอบรับ คนไข้รายอื่นๆ เพิ่มเติม  

 

 

 

 ปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122