รวม รีวิว คนไข้ สะโพกหัก แตก ร้าว

(รวมคนไข้ 21 ราย)

 

……………………………………………………

#29

คนไข้รายที่ 29

สะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก .  กดอ่าน >> คนไข้ อายุ 85 ปี  กระดูกสะโพกแตก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง 2 เดือน ตอนนี้เดินได้แล้ว หมอแปลกใจ Update 30.08.2562

 

 

……………………………………………………

#16

คนไข้รายที่ 16

เชิงกรานหัก ผ่าตัดดามเหล็ก  กดอ่าน >> คนไข้หญิง อายุ 32 ปี กระดูก เชิงกราน หัก ดามเหล็ก  ทานไป 1 เดือน เอาเหล็กออก เดินได้ดีปกติ update 20.04.2561

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#17

คนไข้รายที่ 17

สะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่าน >> คนไข้ชาย อายุ 32 ปี สะโพกหัก ดามเหล็ก และก็สะโพกเสื่อมหมอนัดผ่าตัด ทานไป 1 เดือน ยกเลิกผ่าตัด update 17.05.2561

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#43

คนไข้รายที่ 43  

สะโพกหัก ไม่ได้ผ่าตัด กดอ่าน >> คนไข้หญิง อายุ 90 ปี  กระดูกสะโพกหัก ผ่าตัดไม่ได้ ทานดุสิตตา 15 วัน สามารถขยับ พลิกตัวขึ้นมานั่งได้ นอนหลับสบายเพราะ อาการเจ็บ น้อยลง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#49

คนไข้รายที่ 49

สะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่าน>>  คนไข้ อายุ 54 สะโพกหัก ดามเหล็ก ผ่านมาหลายเดือนเดินยังไม่ได้ เครียดมาก หลังทานดุสิตตาไปเพียง 1 เดือน เริ่มเดินได้ มีความสุขมากๆ (ทิพย์)

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#51

คนไข้รายที่ 51

สะโพกหัก ผ่าตัดใส่เหล็ก  กดอ่านรายละเอียด >> ทานไป 1 ขวด อาการดีขึ้นมาก หายปวด ซื้อขวดที่ 2 ไปทานเพิ่ม  Update  12.09.2561

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#64

คนไข้รายที่ 64

กระดูกสะโพกร้าว  >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้อายุ 10 ขวบ สะโพกร้าว ผ่านมา 4 เดือนกระดูกไม่สมาน ทานดุสิตตา 1 เดือน กระดูกสมานติด เดินได้จะปกติ  คุณหมอที่ตรวจตกใจ  update 04.10.61

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#67

คนไข้รายที่ 67 

สะโพกหัก ต้นขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก  >>กดอ่านรายละเอียด คนไข้ ชาย สะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก มา 4 เดือน กระดูกไม่ติด ทานต่อเนื่อง 1 เดือนกระดูกสมานติด เดินได้ Update 30.10.2561

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#76

คนไข้รายที่ 76 

กระดูกสะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้ 47 ปี กระดูกสะโพกหัก ผ่าตัด 3 เดือนกระดูกไม่ติด ทานดุสิตตา 1 เดือน เริ่มเดินได้ Update 30.05.2561

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#86

คนไข้รายที่ 86

กระดูกสะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก  >>> กดอ่านรายละเอียด   คนไข้ อายุ 66 ปี สะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไม่ถึง 1 เดือน ฟื้นตัวเร็ว กระดูกสมาน 95 % เริ่มเดินได้  Update 12.01.2561 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#89

คนไข้รายที่ 89  Update 11.04.2562

กระดูก ก้นกบร้าว  >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ หญิง อายุ 68 ปี กระดูกก้นกบร้าว ปวดมาก เดินไม่ได้ เป็นเบาหวาน 

 

………………………

#96

คนไข้รายที่ 96   คนไข้อายุ 81 ปี 

กระดูกต้นขาหัก 3 ท่อน ข้อสะโพกหัก ไม่ได้ผ่าตัด กดอ่านรายละเอียด  >> คนไข้ 81 ปี ขาหัก 3 ท่อน ไม่ได้ผ่าตัด ทานต่อเนื่อง คนไข้ สามารถ ลุกนั่งได้ ไม่บ่นปวด กลับมาเดินได้ใน 1 เดือน   Update 30.04.2562

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#97

คนไข้รายที่ 97

กระดูกสะโพกหัก ไม่ได้ผ่าตัด   กดอ่านรายละเอียด  >>  คนไข้อายุ 70 ปี หกส้ม สะโพกหัก ไม่ได้ผ่าตัด ทานต่อเนื่องกระดูกติด   Update 11.05.2562

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#102

คนไข้รายที่ 102

กระดูกขาหัก แขนหัก เชิงกรานหัก ผ่าตัดดามเหล็ก   กดอ่านรายละเอียด  >>> 102.คนไข้ชาย อายุ 40 ปี ขาหัก กระดูกเชิงกรานหัก แขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไป 1 ขวด อาการดีขึ้นอาการปวดเบาบางลง ซื้อทานเพิ่ม ขวดที่สอง  Update 07.06.2562

 

………………………

#109

คนไข้รายที่ 109 (อายุ 94 ปี)

กระดูก ต้นขาหัก ไม่ผ่าตัด   กดอ่านรายละเอียด  >>>109.คนไข้หญิง อายุ 94 ปี ต้นขาหัก ไม่ผ่าตัด ทานต่อเนื่อง 20 วัน กระดูกสร้างใหม่เยอะมาก    Update 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#113

คนไข้รายที่ 113

กระดูก สะโพกร้าว ทรุด ยกเลิกผ่าตัด  กดอ่านรายละเอียด  >>>113.คนไข้หญิง อายุ 54 ปี กระดูกสะโพก ร้าว ทรุด ทาน 1 เดือน หมอยกเลิกผ่าตัด    Update 02.08.2562  

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#114

คนไข้รายที่ 114

กระดูก สะโพกหัก ผ่าตัดดามเหล็ก   กดอ่านรายละเอียด  >>>114.คนไข้ชาย สะโพกหัก ทานต่อเนื่อง กระดูกที่หัก ดีขึ้น  Update 02.08.2562

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#115

คนไข้รายที่ 115

กระดูกสะโพก ร้าว ผ่าตัดไม่ได้   กดอ่านรายละเอียด  >>>  115.คนไข้ อายุ 73 ปี สะโพกร้าว หกล้ม ผ่าตัดไม่ได้ ทานต่อเนื่อง 1 เดือน คนไข้เริ่มเดินได้ สั่งอีก 1 ชุด ทานต่อเนื่อง   Update  21.08.2562

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#118

คนไข้รายที่ 118

กระดูกเชิงกรานหัก ไม่ได้ผ่าตัด   กดอ่านรายละเอียด  >>>118.คนไข้ชาย ตกหลังคา กระดูกเชิงกรานหัก กระดูกสันหลังแตก ข้อที่ 4-5   ฟื้นตัวเร็วมาก ครบ 3 เดือน เดินได้ กระดูกสมานติด      Update 

…………………………………………………………

 

#145

คนไข้รายที่ 145

กระดูก สะโพกหัก ผ่าตัดไม่ได้    กดอ่านรายละเอียด >>>  คนไข้ หญิง อายุ 72 ปี สะโพกหัก ผ่าตัดไม่ได้  ทานดุสิตตา กระดูกสมานติด เร็ว  Update 12.02.63

 

#417

คนไข้รายที่ 417

กระดูก สะโพกหัก ผ่าตัดไม่ได้ อายุ 84 ปี     กดอ่านรายละเอียด >>>  คนไข้ หญิง อายุ 84 ปี สะโพกหัก ผ่าตัดไม่ได้  ทานดุสิตา กระดูกสมานติด เร็ว  Update 04.12.65

 

 

 

กดอ่าน ผลตอบรับ คนไข้รายอื่นๆ เพิ่มเติม