รวม รีวิว ผลตอบรับ คนไข้

แขนหัก แตก ร้าว ข้อมือ หัก

(คนไข้ 28 ราย)

#6

คนไข้รายที่ 6

#85 ปี  #แขนหัก # ใส่เฝือก 

 คนไข้ อายุ 85 ปี กระดูกข้อมือหัก กระดูกไม่ติดมา 2 เดือน ทานเพียง 14 วัน กระดูกติด ถอดเฝือกได้ หมอยกเลิกการผ่าตัดhttps://www.dusitta.com/brokenhand/

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#79

คนไข้รายที่ 79    

#แขนหัก  #ใส่เฝือก  #55ปี

คนไข้ หญิง 55 ปี แขนหัก ทานเพียง 1 เดือน ถอดเฝือกได้เลย กระดูกติดเร็ว

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#106

คนไข้รายที่ 106 (อายุ 75 ปี)

#แขนหัก  #ใส่เฝือก  #75ปี  

คนไข้ หญิง อายุ 75 ปี แขนหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 2 ขวด 20 วัน กระดูกแขนสมานติด

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#30

คนไข้รายที่ 30

#25ปี  #ข้อมือร้าว  #ใส่เฝือก

 คนไข้ อายุ 25 ปี  กระดูกข้อมือ ร้าว ทานไปเพียง 1เดือน กระดูกติด(man)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#40

คนไข้รายที่ 40 

#แขนหัก  #ใส่เฝือก  #89ปี 

คนไข้อายุ 89 ปี (อาชีพแพทย์) กระดูกแขนหัก ทานไปเพียง 1 เดือน กระดูกติดสมานดี

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#38

คนไข้รายที่ 38  

#แขนหัก  #เฝือก  #62ปี

 คนไข้ชาย อายุ 62 กระดูกแขนหัก 3 เดือนไม่ติด หมอนัดผ่าตัด ทานดุสิตตา 1 เดือน กระดูกติด ยกเลิกผ่าตัด

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

 

#156

คนไข้รายที่ 156

#ข้อมือหัก  #ผ่าตัดดามเหล็ก  #42ปี

คนไข้ชาย อายุ 42 ปี ข้อมือหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง 2 เดือน กระดูกสมานติด 80 เปอร์เซ็นต์. 29.12.2564 

 

 

#39

คนไข้รายที่ 39  

#แขนหัก #ผ่าตัดดามเหล็ก #32ปี

 คนไข้ อายุ 32 ปี  กระดูกแขน หัก 4 จุด  ทานไปเพียง 1 เดือน กระดูกติด

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#94

คนไข้รายที่ 94   

#แขนหัก #ผ่าตัดดามเหล็ก #71ปี

คนไข้หญิง 71 ปี กระดูกแขนหัก 4 จุด ผ่าตัด 2 ครั้ง กระดูกไม่ติดมา 3 เดือน ทานไป 2 ขวด กระดูกสมานติด

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#41

คนไข้รายที่ 41

#แขนหัก #ผ่าตัด #23ปี

คนไข้หญิง อายุ 23 ปี กระดูกแขนหัก แตกหลายจุด ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไป 1 เดือน ขยับได้ดี

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#68

คนไข้รายที่ 68 

#แขนหัก #ผ่าตัดดามเหล็ก #15ปี

คนไข้ อายุ 15 แขนหัก 2 จุด ผ่าตัดดามเหล็ก กระดูกสมานติดเร็ว

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#107

คนไข้รายที่ 107  

#ต้นแขนหัก #ใส่เฝือก

คนไข้ คนไข้หญิง แขนหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กระดูกสมานติด 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#48

คนไข้รายที่ 48 

#ต้นแขนหัก #ใส่เฝือก #33ปี

คนไข้หญิง อายุ 33 ปี แขนหักกระดูกไม่ติดมา 6 เดือน ทานไป 19 วัน กระดูกสมานติด ยกเลิกการผ่าตัด

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#143

คนไข้รายที่ 143 

#ต้นแขนหัก #ใส่เฝือก #29ปี

หญิง อายุ 29 ปี แขนหัก ใส่เฝือก รอนัดผ่าตัด  ทานดุสิตตา กระดูกสมานติดเร็ว ยกเลิกผ่าตัด


 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#152

คนไข้รายที่ 152  

#ต้นแขนหัก #ใส่เฝือก #24ปี

ชาย 24 ปี ต้นแขนหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน ดีขึ้นเยอะ ขับรถได้

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#219

คนไข้รายที่ 219

#ต้นแขนหัก #ผ่าตัดดามเหล็ก  #42 ปี

คนไข้หญิง กระดูกต้นแขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก  ทาน 1 เดือน ดีขึ้นมาก  09.04.2565

 

#502

คนไข้รายที่ 502

#แขนหัก #ใส่เฝือก #3ขวบ

คนไข้หญิง อายุ 3 ขวบ กระดูกแขนหัก ใส่เฝือก  ทาน 5 วัน กระดูกติด  10.12.2565

 

#74

คนไข้รายที่ 74    #หัวไหล่  #แขน 

กระดูกหัวไหล่แตก แขนหักร้าว 78 ปี  >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้อายุ 78 ปี กระดูกหัวไหล่แตก กระดูกต้นแขน บริเวณหัวไหล่ร้าว ทานต่อเนื่อง 20 วัน กระดูกสมานติดแล้ว คนไข้ดีใจมาก   

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#155

คนไข้รายที่ 155  #หัวไหล่ 

155. คนไข้หญิง แขนหัก ไหล่หัก ทาน 2 เดือน กระดูกติดดีมาก หมอให้ถอดที่คล้องแขนเลย  >> กดอ่านรายละเอียด 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#153

คนไข้รายที่ 153  #หัวไหล่ 

คนไข้หญิง หัวไหล่หักแตก หลุด ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด 153.คนไข้หญิง กระดูกหัวไหล่หักหลุด ไม่อยากผ่าตัด ใส่เฝือก ทาน 1 เดือน ยกแขนได้มากขึ้น อายุ 50 ปี

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

#77

คนไข้รายที่ 77   #แขน #ข้อมือ #เฝือก

แขนหัก ใส่เฝือก >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ 30 ปี ประเทศลาว แขนหัก ใส่เฝือก ทานเพียง 11 วัน กระดูกสมานติดชัดเจน 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#37

คนไข้รายที่ 37   

#แขนหัก #เฝือก #37ปี

แขนหัก กระดูกแตก ใส่เฝือก กดอ่าน >> คนไข้หญิง อายุ 37 ปี แขนหัก กระดูกแตก ทานไป 7 วัน อาการดีขึ้นมาก

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#78

คนไข้รายที่ 78   #ข้อมือ #เฝือก 

ข้อมือร้าว ใส่เฝือก และ นิ้วเท้าหัก >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ หญิง ข้อมือร้าว ใส่เฝือก และ กระดูกนิ้วเท้าหัก ทานต่อเนื่อง ดีขึ้นเรื่อยๆ

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

#83

คนไข้รายที่ 83

กระดูกแขนหัก 2 ข้าง ผ่าตัดดามเหล็ก >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้ 15 ปี อายุ กระดูกแขนหัก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กลับไปขับรถได้เลย Update 27.12.2561

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#36

คนไข้รายที่ 36 กดอ่าน https://www.dusitta.com/brekenarm35man/

#อายุ 35 ปี #แขนหัก #ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่านhttps://www.dusitta.com/brekenarm35man/

คนไข้ชาย  อายุ 35 ปี แขนหัก ทานต่อเนื่องไป 2 ขวด แขนกลับมามีแรง เริ่มยกของได้  ขอสั่งขวดที่ 3 เพิ่ม 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#90

คนไข้รายที่ 90

กระดูกแขนหัก ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ หญิง กระดูกแขนหัก ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง กระดูกสมานติด  

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#91

คนไข้รายที่ 91  

กระดูกแขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก >> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ชาย แขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง อาการปวดหา 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

#103

คนไข้รายที่ 103

กระดูกข้อมือแตก   กดอ่านรายละเอียด  >>> 103.คนไข้ชาย ข้อมือแตก ทานไป 2 ขวด กระดูกสมาน ติดดี ขอซื้อเพิ่มไปฝากยายกระดูกสะโพกหัก  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

#121

คนไข้รายที่ 121

กระดูกข้อมือหัก   กดอ่านรายละเอียด  >>>121.คนไข้หญิงอายุ 78 ปี กระดูกข้อมือหัก ทานต่อเนื่อง กระดูกสมานติดเร็ว ลดบวมได้ดี 

 

กดอ่าน ผลตอบรับ คนไข้รายอื่นๆ เพิ่มเติม