รวม รีวิว ผลตอบรับ คนไข้

แขนหัก แตก ร้าว ข้อมือ หัก

(คนไข้ 28 ราย)

#6

คนไข้รายที่ 6

ข้อมือหัก แขนหัก ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด >>  คนไข้ อายุ 85 ปี กระดูกข้อมือหัก กระดูกไม่ติดมา 2 เดือน ทานเพียง 14 วัน กระดูกติด ถอดเฝือกได้ หมอยกเลิกการผ่าตัด 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#30

คนไข้รายที่ 30 

ข้อมือร้าว ใส่เฝือก กดอ่าน >> คนไข้ อายุ 25 ปี  กระดูกข้อมือ ร้าว ทานไปเพียง 1เดือน กระดูกติด(man)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#36

คนไข้รายที่ 36  

แขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก กดอ่าน >> คนไข้ชาย  อายุ 35 ปี แขนหัก ทานต่อเนื่องไป 2 ขวด แขนกลับมามีแรง เริ่มยกของได้  ขอสั่งขวดที่ 3 เพิ่ม 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#37

คนไข้รายที่ 37  

แขนหัก กระดูกแตก ใส่เฝือก กดอ่าน >> คนไข้หญิง อายุ 37 ปี แขนหัก กระดูกแตก ทานไป 7 วัน อาการดีขึ้นมาก

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#38

คนไข้รายที่ 38 

แขนหัก ใส่เฝือก กดอ่าน >> คนไข้ชาย อายุ 62 กระดูกแขนหัก 3 เดือนไม่ติด หมอนัดผ่าตัด ทานดุสิตตา 1 เดือน กระดูกติด ยกเลิกผ่าตัด

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#39

คนไข้รายที่ 39 

แขนหัก ผ่าตัดใส่เหล็ก กดอ่าน >> คนไข้ อายุ 32 ปี  กระดูกแขน หัก 4 จุด  ทานไปเพียง 1 เดือน กระดูกติด 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#40

คนไข้รายที่ 40 

แขนหัก ใส่เฝือก  กดอ่านรายละเอียด >> คนไข้อายุ 89 ปี (อาชีพแพทย์) กระดูกแขนหัก ทานไปเพียง 1 เดือน กระดูกติดสมานดี

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

#41

คนไข้รายที่ 41 

แขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก หลายจุด กดอ่าน >>  คนไข้หญิง อายุ 23 ปี กระดูกแขนหัก แตกหลายจุด ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไป 1 เดือน ขยับได้ดี

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#48

คนไข้รายที่ 48

กระดูกแขนหัก ใส่เฝือก   กดอ่าน>>   คนไข้หญิง อายุ 33 ปี แขนหักกระดูกไม่ติดมา 6 เดือน ทานไป 19 วัน กระดูกสมานติด ยกเลิกการผ่าตัด

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#68

คนไข้รายที่ 68

แขนหัก 2 จุด ผ่าตัดดามเหล็ก  >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้ อายุ 15 แขนหัก 2 จุด ผ่าตัดดามเหล็ก กระดูกสมานติดเร็ว

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#74

คนไข้รายที่ 74 

กระดูกแขนหักร้าว กระดูกหัวไหล่แตก >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้อายุ 78 ปี กระดูกหัวไหล่แตก กระดูกต้นแขน บริเวณหัวไหล่ร้าว ทานต่อเนื่อง 20 วัน กระดูกสมานติดแล้ว คนไข้ดีใจมาก   

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#77

คนไข้รายที่ 77 

แขนหัก ใส่เฝือก >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ 30 ปี ประเทศลาว แขนหัก ใส่เฝือก ทานเพียง 11 วัน กระดูกสมานติดชัดเจน 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#78

คนไข้รายที่ 78

ข้อมือร้าว ใส่เฝือก และ นิ้วเท้าหัก >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ หญิง ข้อมือร้าว ใส่เฝือก และ กระดูกนิ้วเท้าหัก ทานต่อเนื่อง ดีขึ้นเรื่อยๆ

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#79

คนไข้รายที่ 79

แขนหัก ใส่เฝือก >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้ หญิง 55 ปี แขนหัก ทานเพียง 1 เดือน ถอดเฝือกได้เลย กระดูกติดเร็ว

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

#83

คนไข้รายที่ 83

กระดูกแขนหัก 2 ข้าง ผ่าตัดดามเหล็ก >>> กดอ่านรายละเอียด  คนไข้ 15 ปี อายุ กระดูกแขนหัก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กลับไปขับรถได้เลย Update 27.12.2561

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

#90

คนไข้รายที่ 90

กระดูกแขนหัก ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก >>> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ หญิง กระดูกแขนหัก ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง กระดูกสมานติด  

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#91

คนไข้รายที่ 91  

กระดูกแขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก >> กดอ่านรายละเอียด คนไข้ชาย แขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง อาการปวดหา 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

#94

คนไข้รายที่ 94   

กระดูกแขนหัก 4 จุด ผ่าตัดดามเหล็ก >> กดอ่าน รายละเอียด  คนไข้อายุ 71 ปี กระดูกแขนหัก 4 จุด ผ่าตัด 2 ครั้ง กระดูกไม่ติดมา 3 เดือน ทานไป 2 ขวด กระดูกสมานติด

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#103

คนไข้รายที่ 103

กระดูกข้อมือแตก   กดอ่านรายละเอียด  >>> 103.คนไข้ชาย ข้อมือแตก ทานไป 2 ขวด กระดูกสมาน ติดดี ขอซื้อเพิ่มไปฝากยายกระดูกสะโพกหัก  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

#106

คนไข้รายที่ 106 (อายุ 75 ปี)

กระดูก แขนหัก ใส่เฝือก   กดอ่านรายละเอียด  >>>106.คนไข้ หญิง อายุ 75 ปี แขนหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 2 ขวด 20 วัน กระดูกแขนสมานติด 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#121

คนไข้รายที่ 121

กระดูกข้อมือหัก   กดอ่านรายละเอียด  >>>121.คนไข้หญิงอายุ 78 ปี กระดูกข้อมือหัก ทานต่อเนื่อง กระดูกสมานติดเร็ว ลดบวมได้ดี 

 

#107

คนไข้รายที่ 107

คนไข้หญิง แขนหัก ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด  >>>107.คนไข้ คนไข้หญิง แขนหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กระดูกสมานติด  

 

#143

คนไข้รายที่ 143

กระดูก แขนหัก ใส่เฝือก   กดอ่านรายละเอียด >>> คนไข้หญิง อายุ 29 ปี แขนหัก ใส่เฝือก รอนัดผ่าตัด  ทานดุสิตตา กระดูกสมานติดเร็ว ยกเลิกผ่าตัด  Update 27.12.62

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

#152

คนไข้รายที่ 152

คนไข้ชาย  ต้นแขนหัก ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด  >>>152.คนไข้ชาย ต้นแขนหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน ดีขึ้นเยอะ ขับรถได้ อายุ 24 ปี

 

#153

คนไข้รายที่ 153

คนไข้หญิง หัวไหล่หักแตก หลุด ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด 153.คนไข้หญิง กระดูกหัวไหล่หักหลุด ไม่อยากผ่าตัด ใส่เฝือก ทาน 1 เดือน ยกแขนได้มากขึ้น อายุ 50 ปี

 

#155

คนไข้รายที่ 155

155. คนไข้หญิง แขนหัก ไหล่หัก ทาน 2 เดือน กระดูกติดดีมาก หมอให้ถอดที่คล้องแขนเลย  >> กดอ่านรายละเอียด 

 

#156

คนไข้รายที่ 156

156. คนไข้ชาย อายุ 42 ปี ข้อมือหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง 2 เดือน กระดูกสมานติด 80 เปอร์เซ็นต์. 29.12.2564  

 

 

 

 

#219

คนไข้รายที่ 219

คนไข้หญิง กระดูก ต้นแขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก อายุ 42 ปี กดอ่านรายละเอียด 219.คนไข้หญิง กระดูกต้นแขนหัก ผ่าตัดดามเหล็ก  ทาน 1 เดือน ดีขึ้นมาก  09.04.2565

 

 

 

 

กดอ่าน ผลตอบรับ คนไข้รายอื่นๆ เพิ่มเติม