083.คนไข้ 15 ปี อายุ กระดูกแขนหัก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กลับไปขับรถได้เลย

22.07.2561  คุณแม่ของคนไข้ แจ้งมาว่า ลูกชาย กระดูกแขนหัก ทั้งสองข้าง ผ่าตัดดามเหล็กแล้ว

25.07.2561  ได้เริ่มทานกระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา

27.12.2561  ได้สอบถาม ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง   

คุณแม่คนไข้แจ้ง มาว่า น้องใช้แขนที่หัก ทั้งสองข้าง ได้ตั้งแต่ทานดุสิตตาเพียง 1 เดือน