030.คนไข้ชาย อายุ 25 ปี ข้อมือร้าว ใส่เฝือกทาน 1 เดือน กระดูกสมานติด