036.คนไข้ชาย อายุ 35 ปี แขนหัก ทานแล้วเริ่มกลับมาใช้งานได้ดี

21.04.61  คนไข้ กระดูกแขนหัก

06.05.61 คนไข้ติดต่อมาซื้อ

11.06.62  เริ่มทานกระดูกอ่อนปลาฉลามดุสิตตา

17.06.61 สั่งขวดที่2 แขนเริ่มขยับได้ดี

28.06.61 สั่งขวดที่3 บอกมาว่าแขนยก ได้มากขึ้น แสดงว่า กระดูกที่หัก เริ่มทำการเชื่อมต่อสมานกัน เลยทำให้ มีกำลังในการยกของมากขึ้น

หลักการคือ เมื่อกระดูกแขนเชื่อมต่อเป็นเส้นตรง เส้นเอ็นบริเวณ รอบกระดูกแข็งแรงมากขึ้น ก็จะทำให้ มีกำลังในการใช้งาน ยกของได้