079.คนไข้ หญิง 55 ปี แขนหัก ทานไป 1 เดือน ถอดเฝือกได้เลย กระดูกติดเร็ว

 

 

30.10.2561  คนไข้ กระดูกแขนหัก ใส่เฝือก

31.10.2561 คนไข้ติดต่อมา  ขอซื้อ ดุสิตตา

01.11.2561 เริ่มทานดุสิตตา

23.12.2561 คนไข้แจ้งว่า ถอดเฝือก ตั้งแต่ ครบ 1 เดือนที่กระดูกหัก

 

คนไข้ทานดุสิตตา หลังจากกระดูกแขนหักเพียง 1 วัน  กระดูกจึง สมานติดเร็วมาก

เพียง 1 เดือนก็สามารถ ถอดเฝือกได้เลย