048.คนไข้หญิง แขนหัก ทานไป 19 วัน กระดูกสมานติด ยกเลิกการผ่าตัด

23.07.2561   คนไข้ติดต่อมา แจ้งว่า แขนหัก ใส่เฝือก รักษามา 6 เดือน กระดูกยังไม่ติด คุณหมอจะนัดผ่าตัด ไม่อยากผ่าตัด เลยขอเวลาหมอ  จะซื้อดุสิตตาไปทานก่อน สัก 1 เดือน

24.07.2561  เริ่มทานกระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา

12.08.2561  แจ้งมาว่า ทานไปเพียง 19 วัน ไปเอกซเรย์  กระดูกสมานติดเรียบร้อย แล้ว คุณหมอยกเลิกผ่าตัด  สั่งซื้อ ชุด 1 เดือนไปทานอีกชุด