103.คนไข้ชาย ข้อมือแตก ทานไปเพียง 2 ขวด กระดูกสมาน ติดดี ขอซื้อเพิ่มไปฝากยายกระดูกสะโพกหัก