068.คนไข้ อายุ 15 แขนหัก 2 จุด ผ่าตัดดามเหล็ก กระดูกสมานติดเร็ว

23.06.2561 คนไข้กระดูก แขนหัก

26.06.2561  คนไข้ผ่าตัดดามเหล็ก ที่แขน

05.07.2561  คนไข้เริ่มทาน ดุสิตตา

15.08.2561  คนไข้กระดูกเริ่มสมานติดแล้ว  คุณแม่คนไข้ สั่ง กระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา อีก 1 ขวด