153.คนไข้หญิง กระดูกหัวไหล่หักหลุด ไม่อยากผ่าตัด ใส่เฝือก ทาน 1 เดือน ยกแขนได้มากขึ้น อายุ 50 ปี