143.คนไข้หญิง อายุ 29 ปี แขนหัก ใส่เฝือก รอนัดผ่าตัด  ทานดุสิตา กระดูกสมานติด เร็ว  ยกเลิกผ่าตัด Update 27.12.62

 

 

09.11.62 คนไข้หญิง อายุ 29 ปี แขนหัก ใส่เฝือก รอนัดผ่าตัด แต่ถ้ากระดูกสามารถติดเอง ก็จะไม่ต้องผ่าตัด

15.11.62 เริ่มทานดุสิตตา

27.12.62 กระดูกแขน สมานติดแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์ สรุป ไม่ต้องผ่าตัด

 

 

จุดเริ่มต้นบทสนทนา