077.คนไข้ชาย อายุ 30 ปี แขนหัก ใส่เฝือก ทานเพียง 11 วัน กระดูกสมานติดชัดเจน

06.10.2561  คนไข้ประสบเหตุ แขนหัก  ใส่เฝือก

12.11.2561  คนไข้ชายแขนหัก ทักมา ขอซื้อ ดุสิตตา  หักมา 1 เดือน กระดูกยังไม่ติด

15.11.2561  คนไข้ เริ่มทานดุสิตตา 

26.11.2561  คนไข้แจ้งมาว่ากระดูกแขนที่หัก ดีขึ้นมาก กระดูกติดแล้ว จากภาพถ่ายฟิลม์เอกซเรย์ ทานไปเพียง 11 วัน