041.คนไข้หญิง อายุ 23 ปี กระดูกแขนหัก แตกหลายจุด ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไป 1 เดือน ขยับได้ดี

 

06.06.2561  ติดต่อขอซื้อกระดูกอ่อนปลาฉลาม 1 ขวด

17.06.2561  ติดต่อ ขอซื้อกระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา อีก 1 ขวด  แจ้งว่า คนไข้มีแรงแขนมากขึ้น สามารถ กำมือได้เหมือคนปกติทั่วไปแล้ว  สามารถยกของ ที่มีน้ำหนักได้แล้ว จากเดิม ยกของแล้วรู้สึกเสียวๆ

27.06.2561  ติดต่อ ขอซื้อกระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา อีก 1 ขวด   รู้สึกดีขึ้นมาก อาการเจ็บน้อยลง