078.คนไข้ ข้อมือร้าว ใส่เฝือก และ กระดูกนิ้วเท้าหัก ทานต่อเนื่อง ดีขึ้นเรื่อยๆ

02.11.2561  คนไข้เกิดเหตุ  ข้อมือร้าว นิ้วก้อยเท้าหัก 

28.11.2561  สั่งดุสิตตา ไป เริ่มทานวันแรก

07.12.2561 สั่งขวดที่ สอง  แจ้งว่า ปวดน้อยลง

19.12.2561 สั่งขวดที่ สาม  แจ้งว่าไม่ปวดแล้ วรู้สึกดีขึ้น

07.01.2562 สั่งขวดที่ สี่ แจ้งว่า ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ