141.กระดูกหน้าแข้งหัก ผ่าตัดดามเหล็ก คนไข้ชาย 51 ปี ทาน 9 วัน กระดูกสมานติด

 

25.11.62 คนไข้ชาย อายุ 51 ปี หน้าแข้งหัก 2 ท่อน ผ่าตัดดามเหล็ก
04.01.63 เริ่มทานดุสิตตา
12.01.63 แจ้งว่า ทานไป 9 วัน เอกซเรย์ และกระดูกเริ่มติด คุณหมอ ให้ ลงน้ำหนักได้ 50 เปอร์เซ็นต์