คนไข้รายที่ 31  คนไข้ชาย อายุ 41 ปี กระดูกต้นขาหัก ผ่าตัด ดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง 1 เดือนกระดูกติด กระดูกสมาน

25.03.61 กระดูกต้นขาหัก  27.03.61 ผ่าตัด ดามเหล็ก ที่ขา 19.04.61 เริ่มทานดุสิตตา    03.06.61 ไปเอกซเรย์ กระดูกสร้างใย มาเชื่อมต่อกัน  (ทานไปครบ 4 ขวด)