085.คนไข้ชาย กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ครั้งที่ 3 ทานต่อเนื่อง 14 วัน กระดูกสมานติด

16.08.2561 คนไข้กระดูก หน้าแข้งหัก เป็นครั้งที่ 3 ซ้ำจุดเดิม ทรมานมาก ผ่าตัดดามเหล็ก วันที่ 11.08.2561

13.10.2561  คนไข้สั่งซื้อ ชุด 1 เดือน

27.10.2561  กระดูกที่หัก เริ่มสมานติดแล้ว  (คนไข้แจ้งว่ากระดูกที่หัก เริ่มพอกแล้ว)