คนไข้ ชาย ขาหัก 2 จุด ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือน กระดูกสมานติด

17.11.2561   คนไข้ขาหัก 2 อาทิตย์  สั่ง 1 ขวด 20.11.2561   เริ่มทานดุสิตตา 01.12.2561   คนไข้ สั่งเพิ่มอีก 1 ขวด 14.12.2561    คนไข้ สั่งเพิ่มอีก 1 ขวด 19.12.2561    คนไข้ แจ้งมาว่า กระดูกติด 1 จุด  เรียบร้อยแล้ว