105.คนไข้ชาย กระดูกต้นขาหัก ใส่เฝือก ทานเพียง 1 ขวด ขาเริ่มมีแรง ขยับได้ สั่งทานเพิ่ม

 

23.05.2562   คนไข้ติดต่อ สั่ง ซื้อ 1 ขวด  กระดูกต้นขาหัก เข้าเฝือก มีการซ้อนกัน 

03.06.2562   คนไข้ สั่งเพิ่ม 1 ขวด  รู้สึกมีแรงขยับขา และ ไม่ค่อยปวด