111.คนไข้กระดูก ขาหัก ทานไป กระดูกเชื่อมติดเร็ว กลับมาเดินได้ปกติ ไม่ต้องผ่าตัด

 

 

 

จุดเริ่มต้น ของบทสนทนา

 

 

 

 

 

 

 ปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122