99.คนไข้ชาย อายุ 18 ปี กระดูกต้นขา หักมา 2 เดือน หลังทานไป 10 วัน กระดูกสมานติด หมอสั่งให้เดินได้

 

21.03.62  คนไข้ กระดูกต้นขาหัก ใส่เฝือก 

11.05.62  สั่งดุสิตตา 1 ขวด (เพราะผ่านมา เกือบ 2 เดือน กระดูกยังไม่ติดเลย )

24.05.62  คนไข้สั่ง ดุสิตตา อีก  1 ขวด

30.05.62  คนไข้แจ้งมาว่า เริ่ม เดินได้แล้ว หมอเอกซเรย์​แล้ว กระดูกติดกันแล้ว หลังทานไปแค่ สิบวัน