220.คนไข้หญิง กระดูกหัก ขาหัก (หน้าแข้ง) ผ่าตัดดามเหล็​ก 3 เดือน อายุ 20 ปี ทานเพียง 30 วัน กระดูกสมานติดดี คุณหมอให้เดินแบบไม่ใช้ไม้แล้ว ( 2 มีค 65 )

 

2 กุมภาพันธ์ุ 2565  คนไข้หญิง อายุ 20 ปี ทักมา ว่า ผ่าตัดกระดูกขา มา 3 เดือน แล้วกระดูกยังไม่ติดเลย  สั่งซื้อ อาหารเสริมสมานกระดูก เซท 30 วัน 

2 มีนาคม 2565 คนไข้แจ้งมาว่า ทาน ไป 1 เดือน กระดูกเริ่มติดกัน คุณหมอให้หักเดินแบบไม่ต้องใช้ไม้ แล้ว  สั่งซื้อ อาหารเสริมสมานกระดูก เซท 30 วัน  เพิ่มอีก 1 เซท