035.คนไข้หญิง อายุ 59 ปี เจ็บหัวเข่าตลอด ไม่ว่าจะเดิน จะนั่ง จะยืน ก็เจ็บตลอด

ทานไปเพียง 15 วัน ดีขึ้นมาก เลยขอสั่งเพิ่ม