022.คนไข้ หญิง อายุ 50 กระดูก หัวเข่าแตกร้าว หมอนัดผ่าตัด ทาน 1 เดือน ยกเลิกผ่าตัด Update 06.04.61

07.03.61  ได้เริ่มทาน กระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา

06.04.61  แจ้งผลมาว่า กระดูกหัวเข่าที่แตกร้าว สมานกันเรียบร้อยแล้ว คุณหมอยกเลิกการผ่าตัด หัวเข่าแล้ว