คนไข้รายที่ 21   คนไข้ อายุ 67 ปี กระดูกฝ่าเท้า แตกหลายชิ้น  Update 14.04.61

12.01.61  เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ฝ่าเท้าแตก หลายชิ้น

26.01.61  ทำการผ่าตัด ดามเหล็ก เพื่อ ต่อกระดูก ฝ่าเท้าให้เข้ารูปเดิม

14.02.61 ได้เริ่มทาน กระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา

11.04.61 แจ้งมาว่า ตอนนี้รู้สึกดี เจ็บน้อยลงมาก และมีความรู้สึกดี รู้สึกหายชาที่ฝ่าเท้า รอไปเอกซเรย์ อีกรอบ วันที่ 20.04.61

20.07.61 คนไข้ กลับมาเดินได้เป็นปกติ เรียบร้อยแล้ว