คนไข้รายที่ 51 สะโพกหัก ผ่าตัดใส่เหล็ก  ทานไป 1 ขวด อาการดีขึ้นมาก หายปวด ซื้อขวดที่ 2 ไปทานเพิ่ม