013.คนไข้หญิง อายุ 41 ปี กระดูกนิ้วมือหัก แตก (นิ้วโป้ง) ทานไปเพียง 3 วัน ดีขึ้น อาการปวดลดลง ทานครบ 1 เดือน กระดูกนิ้วติดกันเรียบร้อยแล้ว 

19.04.61  คนไข้ กระดูกนิ้วหัก แตก ได้เริ่มทานตั้งแต่วันแรกที่นิ้วโป้งหัก

23.04.61  นิ้ว บวมน้อยลงมาก นานๆจะรู้สึกปวด

26.04.61  นิ้วหายบวม 

23.05.61  สอบถามล่าสุด  กระดูกสมานติดดีแล้ว

 

บทสนทนา