เคส คนไข้ กระดูกข้อเท้าร้าว ทาน 1 เดือน ตั้งแต่เริ่มร้าว เพียง 5 สัปดาห์ กระดูกสมาน ถอดเฝือกได้

คนไข้กระดูกข้อเท้าร้าว เข้าเฝือกอ่อน ได้รีบทานดุสิตตา กระดูกอ่อนปลาฉลามตั้งแต่วันที่สองหลังจากกระดูกร้าว ทานต่อเนื่อง 3 ขวด เพียงแค่ 5 สัปดาห์ กระดูกสมานติดกัน สามารถถอดเฝือกได้  

โทรปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122

หรือ

กดแอดไลน์ เพื่อปรึกษา เภสัชกร