237.คนไข้นิ้วเท้าร้าว ทาน 30 วัน กระดูกติด ใส่เฝือก หญิง 42 ปี

 

กระดูกหัก

 

จุดเริ่มต้นบทสนทนา 

 

กระดูกหัก