154.คนไข้หญิง นิ้วเท้าหัก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง 1 เดือนกระดูกสมานติดเร็ว