คนไข้รายที่ 129 คนไข้ชาย กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ผ่านมา 7 เดือน ยังไม่ติด เริ่ม ทานดุสิตตา กระดูกสมานติดเร็ว ทิ้งไม้ค้ำ

 

จุดเริ่มต้นของบทสนทนา