128. คนไข้สูงวัย ขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานไม่ถึงเดือนกระดูกสมานติด เริ่มใช้วอคเกอร์เดิน (Update 01. 2562)