124. คนไข้ ชาย กระดูกขาหัก ผ่าตัดดามเหล็ก ทานต่อเนื่อง กระดูกสมานติดเร็ว ยกเลิกผ่าตัดรอบ 2. Update 24.09.2562

คนไข้ ทานไป 4 ขวด กระดูกสมานติด ยกเลิก ผ่าตัด รอบ 2