120.คนไข้หญิง กระดูกข้อเท้าแตก ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง กระดูกสมานติดเร็ว Update 27.06.2562