110. คนไข้ชาย ไหปลาร้าหัก ข้อเท้าหัก ทานไป 3 ขวด กระดูกสมานติด