151.คนไข้ กระดูกเท้าหัก ทานต่อเนื่อง 8 วัน กระดูกสมานติด คณหมอให้ถอดเฝือก