047.คนไข้ชาย อายุ 59 ปี กระดูกหัวเข่าแตก ร้าว บิ่น ทานไป 1 เดือนกระดูกสมานติด ยกเลิกผ่าตัด

Update 09.09.2561

16.07.2561 เกิดเหตุ กระดูกหัวเข่าโดนกระสุนลั่นใส่ กระดูกหัวเข่าบิ่น

06.08.2561 ลูกสาวคนไข้ติดต่อมาสอบถาม  คุณพ่อ อายุ 59 ปี กระดูกหัวเข่า บิ่น และ กระดูก แยกออกจากกัน มีช่องว่าง เดินยังไม่สะดวก คุณหมอให้ใส่เฝือกไว้

07.08.2561 สั่งกระดูกอ่อนปลาฉลามดุสิตตาไปทาน

08.08.2561 คนไข้ เริ่มทาน กระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา

09.09.2561 สอบถามไปทางลูกสาวคนไข้ ได้แจ้งกลับมาว่า  กระดูกคุณพ่อ ติดดีแล้ว คุณหมอยกเลิกผ่าตัด และ ถอดเอาเฝือกออก เรียบร้อยแล้ว

 

 TIME LINE 

บทสนทนา