088.กระดูกข้อเท้าหัก กระดูกข้อศอกหัก ใส่เฝือก กลับมาเดินได้ใน 2 เดือน

 

27.10.2561  คนไข้กระดูกข้อเท้า กระดูกข้อศอกหัก  ใส่เฝือก

05.11.2561  คนไข้สอบถามมาที่ดุสิตตา สั่งซื้อชุด 1 เดือน ไปทาน 

07.11.2561  คนไข้เริ่มทานดุสิตตา 

11.01.2562  สอบถามไปยังคนไข้ หัดเดินแล้ว กระดูกติดแล้ว คุณหมอสั่งให้เดินลงน้ำหนักได้ 70%  กลับมาเดินได้ใน 2 เดือน  ข้อศอกที่หัก ก็ดีขึ้น