คนไข้รายที่ 46 กดอ่าน>>  คนไข้หญิง อายุ  32 ปี  กระดูกสันหลังร้าว กระดูกข้อที่ 9 ทานไปเพียง 24 วัน กระดูกสมานกันดี Update 10.08.2561

 

15.06.2561 คนไข้ เกิดเหตุ กระดูกสันหลังร้าว ยุบตัว

17.07.2561 คนไข้เริ่มทานกระดูก อ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา

10.08.2561  คนไข้แจ้งมาว่า กระดูกสันหลังที่ร้าว สมานกันดีแล้ว สั่งดุสิตตาเพิ่มอีก 1  ชุด (ชุด 3 แถม 1 )