011.เคส คนไข้ กระดูกข้อเท้าแตก ร้าว ทานไปเพียง 10 วัน กระดูกสมาน

หมอให้ลงน้ำหนักได้

28.01.61 ตกบันได กระดูกข้อเท้าแตก ร้าว

28.02.61 ติดต่อมาสั่ง กระดูกอ่อนปลาฉลาม

01.03.61 เริ่มทานกระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา

10.03.61 ไปเอกซเรย์ อีกครั้ง กระดูกสมาน เรียบร้อย แล้ว

 

 

 

 

 

 

โทรปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122

หรือ

กดแอดไลน์ เพื่อปรึกษา เภสัชกร