เคส คนไข้ อายุ 26 ปี กระดูกเท้าหัก กระดูกสมานเร็วมาก รวมเวลาเข้าเฝือกเพียง แค่ 19 วัน !!!

นไข้ ชายอายุ 26 ปี กระดูกเท้าหัก # วันที่ 7 ก.พ. 2561  วันที่กระดูกเท้าหัก # วันที่ 12 ก.พ. 2561  สั่งกระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา ไปทาน 1 ขวด #วันที่ 13 ก.พ. 2561  เริ่มทานกระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา หลังกระดูกเท้าหัก เพียง 6 วัน # วันที่ 18 ก.พ. 2561  ไลน์มาสั่ง กระดูกอ่อนปลาฉลาม ดุสิตตา  ไปทานให้ต่อเนื่องอีก 1 ขวด # วันที่ 26 ก.พ. 2561 ทานต่อเนื่อง เพียง 14 วัน แจ้งมาว่า กระดูกที่หัก ติดเรียบร้อยแล้ว และถอดเฝือก เรียบร้อย แล้ว และก็สั่งไปทานอีก 1 ขวด เพื่อให้กระดูกสมานอย่าง100 % คนไข้เคสนี้ ทานกระดูกอ่อนปลาฉลาม ต่อเนื่อง เพียง 14 วัน กระดูกก็ติดเรียบร้อยแล้ว  (เข้าเฝือกเพียง 19 วัน ก็ถอดเฝือก เดินลงน้ำหนักเท้าได้ ) ที่ติดได้เร็วก็เพราะว่า เริ่มทาน ตั้งแต่เริ่มกระดูกหักใหม่ๆ เพราะ ดุสิตตาเข้าไปช่วยสมานได้เร็วขึ้น       

โทรปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122

หรือ

กดแอดไลน์ เพื่อปรึกษา เภสัชกร