คนไข้รายที่ 147คนไข้รายที่ 200

 

 

 

#147

คนไข้รายที่ 147 

น้องหมา กระดูกขาหัก ไม่ได้ใส่เฝือก กดอ่านรายละเอียด >>  น้องหมา กระดูกหัก ทานไปเพียง 1 ขวด กระดูกติด   Update