122.คนไข้หญิงกระดูกใต้เข่าแตกร้าว ใส่เฝือก ทานต่อเนื่อง กระดูกสมานติดเร็ว Update 14.09.2562