#118

คนไข้รายที่ 118  คนไข้ชาย ตกหลังคา กระดูกเชิงกรานหัก กระดูกสันหลังแตก ข้อ4-5   ฟื้นตัวเร็วมาก ครบ 3 เดือน เดินได้ กระดูกสมานติด

 

 

จุดเริ่มต้นของบท สนทนา

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………

 

กดอ่าน ผลตอบรับ คนไข้รายอื่นๆ เพิ่มเติม  

 

 

 

 

 ปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122